Aviopari­tapahtumat

”Isä Jumala ei tee asioita vain hiukan paremmiksi vaan hän palauttaa takaisin sen siunauksen, joka avioliitolle ja perheelle on alusta alkaen tarkoitettu”

Suurin siunaus tässä maailmassa on, että voimme nähdä aviopuolisoina toisemme, niin kuin Isä Jumala näkee meidät. Voisimme olla oma itsemme ja kulkea käsi kädessä nauttien elämän ihanuudesta. Voisimme elää myötätuntoisina jakaen sydämen syvimmät tunteet, itkeä ilman häpeää, syyllisyyttä tai hylkäämisen tunteita, ja tuntisimme lohduttavan Isän rakkauden virtaavan toinen toisillemme. Rakkauden todellisuus täyttäisi jokaisen hetken kodissamme ja elämässämme, niin että romanttisuus, hellyys ja avoimuus ravitsisivat kaikki sydäntemme tarpeet. Tuntisimme ja näkisimme avioliittomme puutarhaan syntyvän mitä ihmeellisintä kauneutta, jota Isämme loi meitä kahta varten. Tuskin mitään kauniimpaa maanpäällinen elämä voisi koskaan olla.

Aviopari­tapahtumissa keskitytään siihen, mitä Isän rakkaus saa aikaan avioliitossa

Isä Jumala haluaa palauttaa ilon avioliittoihin!   Avioliitot eheytetään ja asetetaan ennalleen hänen rakkaudessaan.

Kun avioparit ja perheet tulevat takaisin rakkauden perustalle, sen seurauksena myös Kristuksen seurakunta ja maailma tulevat kokemaan muutoksen.

Opetukset avioparitapahtumissa

Opetukset avioparitapahtumissa rakentuvat A-kouluviikon perustalle, ja siksi osallistujien tulee ensin osallistua Isän sydän A-kouluviikkoon. Avioparitapahtuman opetukset auttavat näkemään uusin silmin sen siunauksen, joka avioliitolle on tarkoitettu, sekä ymmärtämään vääristymiä ja uskomuksia, jotka ovat aiheuttaneet ongelmia avioliitoissa. Avioliiton ilo, rakkaus ja vapaus syntyvät aviopuolisoiden muuttuneesta sydämestä, siksi opetuksissa keskitytään sydämen muutokseen. Puhujat kertovat avoimesti kokemuksiaan avioliiton kipukohdista ja siitä, kuinka Isän rakkaus on tuonut heidät niiden läpi sydämen muutoksen kautta. Tahdomme nähdä, että aviopuolisot voivat vastaanottaa ylitsevuotavan ilon, rauhan, vapauden, suojan ja Isän rakkauden ihmeellisen siunauksen.

Jokainen aviopari­tapahtuma on erilainen

Vuosien aikana olemme huomanneet, että jokainen avioparitapahtuma on ainutkertainen ja erilainen, kun annamme Pyhän Hengen johdattaa meitä. Haluamme olla uskollisia sille, mitä Jumala on antanut meille. Avioparitapahtumissa puhumme seuraavista asioista:

Avioliitto on suuri siunaus

Jumalan isänsydämen kaipaus on siunata avioliitot runsaammin kuin olemme ymmärtäneet. Hänen siunauksensa on läsnä avioliiton joka hetki.

Suhde

Aviopuolisoiden keskinäinen suhde perustuu henkilökohtaiseen suhteeseen Isän kanssa.

Sydämen silmien avautuminen

Kun puolisoiden sydämen silmät avautuvat, he alkavat nähdä puolisonsa niin kuin Isä näkee. Kaikki edellä mainittu muutos tulee sydämen muuttumisen myötä, ei opettelemalla tai oppimalla.

Lohdutus avioliitossa

Aviopuolisoina tarvitsemme lohdutusta, mutta voimme lohduttaa toisiamme vain sillä lohdutuksella, jota olemme itse vastaanottaneet Isältä, koska todellinen lohdutus on lähtöisin häneltä.

Aviopari­tapahtumiin osallistuneiden todistuksia

Romanttisuus, kauneus, ilo ja vapaus

Avioliitto, sellaisena kuin Isä on sen tarkoittanut, on kauneinta, mitä maan päällä voi olla. Aviopuolisot voivat vastaanottaa puhtauden, romanttisuuden, kauneuden ja täydellisen ilon ja vapauden, jossa ei ole syyllisyyttä eikä häpeää.

Tasavertaisuus, kumppanuus ja kunnioittaminen

Kun Jumalan siunaus on avioliiton yllä, siitä poistuu orpoudesta johtuva kilpailu, ja tilalle tulee kumppanuus ja kunnioittaminen. Eläminen anteeksiantamisessa on todellista ja jokapäiväistä.

Avioliiton ennalleen asettaminen

Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme” (1. Moos. 1:27). Jumala loi sekä miehen että naisen, jotta hänen koko kuvansa ilmenisi. Kun Isän rakkaus luo yhdeksi miehen ja naisen, silloin he ilmaisevat Jumalan kuvaa entistä täydellisemmin tässä maailmassa.