Isän sydän -palvelutyö Suomessa

Fatherheart Finland ry perustettiin vuonna 2009. Yhdistys on osa Fatherheart Ministries -järjestön kansainvälistä työtä. Isän sydän -palvelutyön opetus perustuu raamatulliseen ilmestykseen ja kokemukseen siitä, että tänä aikana Jumala ilmaisee itsensä Isänä. Hän kääntää isien ja lasten sydämet toistensa puoleen ja asettaa perheet ja avioliitot ennalleen.

Kaikki, mitä tässä palvelutyössä opetetaan, perustuu Raamattuun. Opetuksen motto on: se, mistä Raamattu puhuu paljon, siitä mekin puhumme paljon. Se, mistä Raamattu puhuu vähän, siitä mekin puhumme vähän, ja se, mistä Raamattu ei puhu ollenkaan, siitä mekään emme halua puhua.

Palvelutyön tärkeimpiä tapahtumia ovat viikon mittaiset Isän sydän A-koulut. A-kouluviikkoon osallistuneille järjestetään vuosittain B-kouluviikkoja, Elämä ja kasvu Isän rakkaudessa -tapahtumia sekä avioparitapahtumia. Nämä ovat ilmestystä syventäviä tapahtumia, jotka auttavat vaeltamaan Isä Jumalan poikina ja tyttärinä Jeesuksen kaltaisella tavalla.

Kouluviikkojen lisäksi järjestetään avoimia konferensseja ja miesten ja naisten tapahtumia. Kaikista näistä tapahtumista löydät tarkemman kuvauksen kohdasta Tapahtumat.

Yhdistyksen tapahtumissa on runsaasti tarjolla Fatherheart Ministries -palvelutyön kirjoja ja äänitteitä, jotka sisältävät ilmestystä Jumalasta omana Isänämme. Tuotteita voi myös tilata yhdistyksen verkkokaupasta. Fatherheart Finland ry:n kuukausittain ilmestyvän infokirjeen voi tilata nettisivujemme kautta tai tapahtumien yhteydessä. Nettisivuilla voi myös liittyä Fatherheart Finland -yhdistyksen kannattajajäseneksi.

Fatherheart Finland -yhdistyksen tarkoitus

Fatherheart Finland ry on kristillinen yhdistys, jonka tarkoituksena on kertoa Jumalasta Isänä, joka rakastaa varauksettomalla rakkaudellaan kaikkia ihmisiä. Yhdistys harjoittaa toimintaansa kotimaassa ja ulkomailla itsenäisesti tai valitsemiensa yhteistyöjärjestöjen kautta. Fatherheart Finland on osa kansainvälistä Fatherheart Ministries -järjestöä, jonka palvelutyötä on tällä hetkellä yli 60 maassa.

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan vapaaehtoisin lahjoituksin, ja se voi vastaanottaa kiinteää ja irtainta omaisuutta ja muita lahjoituksia yhdistyksen sääntöjen 3§:n mukaisella tavalla. Fatherheart Finland -yhdistyksen hengellinen johtajuus on Fatherheart Ministries -tiimillä, jota johtavat James ja Denise Jordan. Fatherheart Ministries -järjestön pääpaikka on Uudessa-Seelannissa.

Fatherheart Finland ei ole seurakunta eikä se harjoita viikoittaista seurakunnallista toimintaa. Sen tavoitteena ei ole perustaa uusia seurakuntia. Yhdistys ei ole sitoutunut minkään tietyn kirkkokunnan työhön, vaan tapahtumiin voivat osallistua kaikki kirkkokunnasta riippumatta.

Profeetallinen Isän rakkauden ääni

Uskomme, että Jumala on nostanut esiin tämän palvelutyön olemaan profeetallinen Isän rakkauden ääni kansoille ja kansallemme. Haluamme olla uskollisia sille kutsulle ja niille työskentelytavoille, jotka tunnemme Pyhän Hengen antaneen meille.

Emme rakenna sielunhoitoverkostoa emmekä luo ihmisiin sellaisia suhteita, joiden tavoitteena olisi pitkäaikainen sielunhoito. Luotamme paikalliselle seurakunnalle annettuun paimenelliseen tehtävään läheisten suhteiden rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Sydämemme halu on osoittaa Isää ja auttaa ihmisiä kiinnittymään häneen.

Haluamme tukea ja vahvistaa seurakuntia siinä, mitä näemme Jumalan parhaillaan tekevän. Olemme vakuuttuneita siitä, että seurakunta on Jumalan suunnitelma ja Jumala itse rakentaa maailmanlaajuista seurakuntaansa. Tällä hetkellä voimme nähdä merkkejä siitä, kuinka Kristuksen ruumis on pääsemässä rakkauden perustalle ja kuinka Isän rakkauden vastaanottaminen tuo sellaisen lohdutuksen, rauhan ja vapauden, jota emme ole aikaisemmin voineet edes kuvitella.

 

Isä vuodattaa rakkauttaan janoisiin sydämiin

Fatherheart Ministries -järjestön maailmanlaajuinen palvelutyö ei ole ainoa, joka välittää Isän rakkauden ilmestystä Kristuksen ruumiille. Jumala, meidän todellinen Isämme, vuodattaa rakkauttaan kaikkialle, missä on janoisia sydämiä. Isän rakkaus on koko maailmaa varten, ja kaikkialla ihmiset kaipaavat puhdasta rakkautta, sydänten parantumista ja perheiden ennalleen asettamista. Tämän janon ja kaipauksen voimme nähdä taiteessa, elokuvissa, musiikissa ja kristillisissä seurakunnissa.

Olemme huomanneet, että kaikissa kansakunnissa nousee huuto: ”Anna meidän nähdä Isä”. Samoin näemme Isä Jumalan sydämessä valtavan ikävän lapsiaan kohtaan. Tänä aikana hän ilmaisee itsensä Isänä koko maailmalle.

Evankeliumi, ilosanoma, rauhansanoma, voidaan tiivistää sanoihin: se on kertomus Isästä, joka on menettänyt lapsensa ja tehnyt kaikkensa saadakseen heidät takaisin.

Jeesus sanoi: Ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei Isä, joka minut on lähettänyt, vedä häntä. Jeesus tuli näyttämään meille, kuka Isä on.

Esikuvana Jeesuksen palvelutyö

Tämän puhuttuaan Jeesus nosti katseensa kohti taivasta ja sanoi: ”Isä, hetki on tullut. Kirkasta Poikasi.” (Joh. 17:1) Kun Jeesus lausui nämä sanat, hänen palvelutyönsä oli tullut melkein päätökseensä. Hän rukoili Isäänsä. Nämä olivat hänen viimeisiä sanojaan, ennen kuin hän aloitti matkansa ristille. Sanat tiivistävät hänen palvelutyönsä maan päällä.

Rukouksen lopussa Jeesus sanoo jakeessa 26: Minä olen opettanut heidät tuntemaan sinun nimesi ja opetan yhä, jotta heissä pysyisi sama rakkaus, jota sinä olet minulle osoittanut, ja jotta minä näin pysyisin heissä. Juuri tätä Jeesus tuli tekemään, ja tätä hän tekee edelleen näinä päivinä. Hän tekee Isän nimeä tunnetuksi meille. Johanneksen 14. luvun jakeessa 6 Jeesus sanoo: Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.

Jeesus vietti noin kolme vuotta opetuslasten kanssa. Sinä aikana hän kertoi heille avoimesti Isästä.

Jeesus osoitti, että Isä rakastaa kaikkia ihmisiä samalla tavalla kuin hän rakastaa Jeesusta.

Jeesus näytti opetuslapsille, että samalla tavalla kuin hän voi lähestyä Isää, hekin voivat nyt vapaasti lähestyä Isää.

Jeesus on tie Isän luo

Riippumatta kaikesta siitä, mitä opetuslapset olivat kuulleet ja nähneet, he eivät ymmärtäneet tästä paljoakaan. Vähän ennen ristille menoaan Jeesus sanoi: Minne minä menen, tien sinne te tiedätte (Joh. 14:4). Tuomaksen täytyi myöntää kaikkien opetuslasten puolesta, ettei heillä ollut aavistustakaan siitä, minne Jeesus oli menossa.

Seuraavissa luvuissa Jeesus selvittää kaiken uudelleen Isästä, kunnes Johanneksen 16. luvun lopussa jakeessa 29 opetuslapset sanovat: Nyt sinä puhut selvin sanoin, et enää vertauksin. Jeesus oli maan päällä niin kauan, että opetuslapset saivat sydämeensä ilmestyksen Isästä.

 

Tänään Jumala ilmaisee itsensä Isänä

Ilmestys ja ymmärrys Isästä on suuri profeetallinen sana tälle sukupolvelle, sekä seurakunnalle että koko maailmalle. Tämä ilmestys vastaanotetaan henkilökohtaisesti sydämeen. Koska Jumala — meidän Isämme — on rakkaus, tämän ilmestyksen vastaanottaminen tarkoittaa rakkauden vastaanottamista.

Seurakuntien ja kirkkojen vaellus on useimmiten perustunut kahden ilmestyksen varaan: ilmestykseen Jeesuksesta Kristuksesta Herrana ja pelastajana, sulhasena ja kuninkaana, ja ilmestykseen Pyhästä Hengestä meissä olevana voimana. Nämä kaksi ilmestystä ovat välttämättömiä, ihmeellisiä ja jatkuvasti paljastumassa lisää syvyydessään ja tärkeydessään.

Nyt Jumala on avaamassa silmiämme näkemään Isän. “Tänään” on hänen ajoituksensa.

Kuten muutkin suuret ilmestykset Jumalasta, myös tämä asettaa ennalleen sydämemme perustuksia. Se saa aikaan elämää muuttavan käänteen henkilökohtaisessa ymmärryksessämme Jumalasta ja Raamatusta. Haluamme jakaa tämän perustavan ilmestyksen kautta raamatullisen näkökulman kristillisyydestä — Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä.

Syvin kaipauksemme on, että jokainen voisi tuntea sydämessään tämän totuuden: Jeesus on avannut tien rakastavan Isän luo, joka rakastaa meitä ilman ehtoja. Voimme elää Isän poikien ja tyttärien vapaudessa jo tänään.

Ylösnousemuksen jälkeen Jeesus kohtasi Marian. Hän toisti sanansa Isästä myös Marialle sanoen: Mene sinä viemään sanaa veljilleni ja sano heille, että minä nousen oman Isäni ja teidän Isänne luo, oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo (Joh. 20:17).

Isän rakkaus voidaan kokea

Isän sydän -palvelutyön tarkoitus on viedä ilmestys Isän rakkaudesta jokaiseen kristilliseen yhteisöön, jokaiseen kirkkokuntaan, jokaiseen maahan, jokaiseen kulttuuriin ja lopulta jokaiselle ihmiselle.

Tahdomme elää sydämestämme poikina ja tyttärinä Isällemme kuten Jeesuskin eli. Uskomme, että se tuo esiin Isän kirkkautta ja vapautta maan päällä. Juuri sitä koko luomakunta odottaa.

Isän rakkaus vapauttaa todellisen identiteettimme poikina ja tyttärinä. Tämä rakkaus on mahdollista kokea. Evankeliumi on sitä, että Jeesus kuoli ristillä, jotta me voisimme tulla rakastavan Isän käsivarsille. Kun pääsemme jatkuvasti kokemaan, että Isä rakastaa meitä, silloin alamme elää maan päällä kuten Jeesus eli.

Isän sydän -palvelutyön arvoja

Arvostamme ja rakastamme Raamattua ainoana elämämme ja opetuksemme perustana, ja siksi arvostamme uskollisuutta Raamatulle. Näemme, että Raamattu on Jumalan profeetallinen sana tälle ajalle. Elämme ja opetamme vain sitä, mitä Raamattu tuo esiin. Matteus 4:4 sanoo: Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Emme ainoastaan puhu, mitä Raamattu sanoo, vaan puhumme omakohtaisen kokemuksen kautta. Sydämemme halu on elää Raamatun ilmestystä todeksi.

Arvostamme suuresti rakkautta ja rakkaudessa elämistä Jeesuksen ja apostolien esimerkin mukaisella tavalla. Rakkaus on arvo kaiken kristillisen ajattelun ja toiminnan takana.

Rakkaus hyväksyy ihmiset sellaisina kuin he ovat. Rakkaus hyväksyy oman ja toisten heikkouden. Meillä ei ole oikeutta yrittää muuttaa toisia. Sen sijaan olemme huomanneet, että Pyhä Henki vuodattaa rakkauden sydämeen, ja tämä rakkaus saa aikaan muutoksen.

Tahdomme välittää sitä, mitä sydämemme halajaa: tahdomme rakentaa rakkauden perustalle ja palata siihen, mitä Raamattu näyttää ensirakkaudessa elämisestä.

Kristillisyydessä on kyse sydämestä, ja siksi arvostamme sydämestä käsin elämistä.

Arvostamme rauhaa ja sydämen lepoa, niin ettemme ponnistele ja suorita omin voimin, vaan voimme työskennellä sydämen levosta ja täydestä rauhasta käsin.

Arvostamme vapautta, niin että jokainen voisi nauttia Jumalan lasten vapaudesta (Room. 8:21) ja että jokaisella olisi vapaus elää elämäänsä Jumalan kanssa sen mukaan, miten kokee Jumalan johtavan.

Arvostamme iloa ja sitä, että voimme nauttia elämästä ja suhteestamme Jumalan kanssa (Ps. 16:11, Luuk. 2:10, Room. 14:17, Gal. 5:22). Arvostamme sydämen nöyryyttä, toisten arvostamista enemmän kuin itseämme.

Arvostamme anteliaisuutta, niin että saamme olla siunaukseksi toisille, voimme antaa toisten tarpeisiin ja myös itse vastaanottaa. Arvostamme vieraanvaraisuutta ystäviä ja tuntemattomia kohtaan, ja toivotamme ihmiset tervetulleiksi elämäämme, ei vain kotiimme.

Arvostamme kauneutta sydämen ilmauksena, koska Jumala loi asiat kauniiksi.

Arvostamme rakkauden virran mukana kulkemista. Tahdomme tehdä työtä hänen kanssaan, emme hänelle.

Palvelemme pojan ja tyttären sydämellä, emme enää palvelijoina, vaan palvellen Isää hänen rakkaina poikinaan ja tyttärinään. 

Emme halua toimintaohjelmia, jotka pyörittäisivät meitä, vaan arvostamme jokaisen sisimmästä nousevaa motivaatiota. Annamme ihmisten olla motivoituneita sydämestään käsin, sen sijaan että sanoisimme, mitä tulee tehdä ja miten tulee olla. Emme anna tehtäviä tai tehtäväkuvausta, vaan annamme ihmisten saada kykyä nähdä asioita, jotta he voivat palvella Jumalan huoneessa sisäisen motivaation innoittamina.

Arvostamme vuorovaikutusta sääntöjen sijaan. Arvostamme palvelemista parantuneesta maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä käsin. Palveleminen kasvaa feminiinisyyden perustalta, joka tuo esiin sydämen myötätunnon ja herkkyyden, kuten voimme nähdä Paavalin elämästä.

Palveleminen kumpuaa sisäisestä motivaatiosta ja herkästä, myötätuntoisesta sydämestä.

Arvostamme perhe-elämää ja suhdetta omaan perheeseemme, jossa elämme pojan ja tyttären sydämellä. Perheen tarpeet ovat tärkeysjärjestyksessä ensimmäisinä oman jumalasuhteen jälkeen: Jumala ensin, sitten perhe, sen jälkeen keskinäinen yhteytemme ja viimeisenä palvelutyö.

Arvostamme Jumalan perhettä, jossa tarkoituksemme on elää Isän rakkaudessa kuten Jeesuskin eli. Tämä tarkoittaa yhdessä elämistä kansana, ei vain yksilöinä. Tahdomme olla perhe, joka tekee palvelutyötä, emme niinkään palvelutyössä toimiva ryhmä, joka yrittäisi olla perhe.

Se vapaus, rauha ja ilo, mitä olemme kokeneet ja nähneet todellisen Isän rakkauden vaikuttavan, on saanut meidät ymmärtämään tämän sanoman arvon, ei vain yksilöiden, vaan myös kansakuntien elämässä ja hyvinvoinnissa.