Uskon periaatteet

Me uskomme yhteen todelliseen Jumalaan, joka elää ikuisesti kolmena persoonana — Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen, taivaan ja maan Luojaan. Uskomme Vanhan ja Uuden testamentin, Jumalan kirjoitetun Sanan, jumalalliseen inspiraatioon ja auktoriteettiin täysin luotettavana uskon ja elämän ohjeena. Uskomme jokaisen ihmisen arvoon Jumalan kuvana. Ihminen luotiin rakkaudessa Jumalan kuvaksi, mieheksi ja naiseksi, mutta synti turmeli tämän. 

Uskomme Jumalan ikuisen Pojan, Herran Jeesuksen Kristuksen, lihaksi tulemiseen. Hän syntyi neitsyt Mariasta ja on tosi Jumala ja tosi ihminen, kuitenkin ilman syntiä. Uskomme Kristuksen sovitustyöhön ristillä: hän kuoli puolestamme, maksoi synnin hinnan, voitti pahan ja sovitti meidät Jumalan kanssa. Uskomme Kristuksen, maailman ainoan Vapahtajan, fyysiseen  ylösnousemukseen ja fyysiseen taivaaseen astumiseen. Hän on välittäjä ihmiskunnan ja Isän välillä.

Uskomme syntisten vanhurskauttamiseen yksin Jumalan armosta uskon kautta Kristukseen. Uskomme Jumalan Pyhään Henkeen, joka johtaa meidät parannukseen, yhdistää meidät Kristukseen uudestisyntymisen kautta, täyttää meidät Isän rakkaudella ja antaa meille voiman olla tämän rakkauden todistajia. Uskomme seurakuntaan, Kristuksen ruumiiseen, jossa Hengen antaman elämän ja Hengen lahjojen ja palvelutehtävien kautta toimii uskovien yleinen pappeus, Jumalan rakkauden ja vanhurskauttamisen ilosanoman julistamiseksi.

Uskomme Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaiseen ja näkyvään paluuseen, jolloin hän herättää kuolleista kaikki ihmiset tuomittaviksi — lunastetut ikuiseen elämään ja kadotetut ikuiseen tuomioon. Uskomme seurakunnan ikuiseen yhdistymiseen Isän ja Pojan kanssa ja Jumalan valtakunnan ikuiseen laajenemiseen.

Kristillisenä järjestönä ja työmme periaatteina arvostamme sitä, että voimme nähdä Jumalan täydellisenä Isänä ja täydellisenä rakkautena – Isänä, joka rakastaa varauksettomalla rakkaudellaan kaikkia ihmisiä. Olemme kaikki – koko ihmiskunta – saaneet alkumme hänestä, ja kaikki ihmiset ovat hänen rakkaita lapsiaan. Vaikka syntiinlankeemuksessa kuljimme pois Isästä ja ihmiskunnasta tuli orpo ja isätön, Isä ei kuitenkaan jättänyt meitä siihen tilaan. Hän alkoi valmistaa lapsilleen tietä takaisin kotiin, ja vielä enemmänkin: hän halusi itse tulla meidän luoksemme. 

Isän rakkauden kautta voimme nähdä aivan uusin silmin, kuka Jeesus on ja mitä hänet lähetettiin tekemään. Jeesus on Jumalan ainoa Poika, meidän Herramme, Pelastajamme ja vanhin veljemme. Isä lähetti hänet tähän maailmaan, ihmiseksi ihmisten keskelle. Noin 30 vuoden ajan Jeesus palveli maallista isäänsä Joosefia ja äitiään Mariaa heidän poikanaan. Isän täydellinen rakkaus ilmeni Jeesuksessa, ja noin kolme vuotta kestäneen palvelutyönsä aikana Jeesus ilmoitti maailmalle, millainen hänen Isänsä on. Kun hänen opetuslapsensa olivat vastaanottaneet totuuden ja ilmestyksen siitä, että Jumala on myös heidän todellinen Isänsä, Jeesus rukoili Isää ja sanoi: ”Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi.” Samalla tavoin mekin voimme vastaanottaa ilmestyksen, että Jumala on myös meidän todellinen Isämme.

Jeesus kärsi ristinkuoleman meidän puolestamme. Nyt hän istuu taivaassa Isän oikealla puolella – Isän sylissä – jonne hän kertoi menevänsä ja valmistavansa tilaa myös kaikille niille, jotka uskovat häneen. Tunnemme, että myös me voimme elää Jeesuksen kaltaisella tavalla Isän poikina ja tyttärinä ja ilmaista maailmalle, millainen meidän todellinen Isämme on. Voimme saada Isän sydämen myötätunnon ja elää koko sydämestämme anteeksiantavaa elämää kokien iankaikkista elämää jo tämän maan päällä.