Isän Sydän -konferenssit ja -kouluviikot

Kansainvälisesti tunnettu Fatherheart Ministries on järjestänyt Isän Sydän -konferensseja 1997 alkaen ja Isän Sydän -kouluviikkoja vuodesta 2004 alkaen. Nämä konferenssit ja kouluviikot ovat vaikuttaneet eri puolilla maailmaa sekä yksilöiden että seurakuntien elämään voimakkaalla tavalla. Ne ovat asettaneet ennalleen perustuksia ja auttaneet pääsemään läheiseen suhteeseen Isä Jumalan kanssa. Konferenssien ja kouluviikkojen vaikutuksesta on todella tapahtunut ”isien sydänten kääntymistä lasten puoleen”. Pastoreiden ja eri vastuuhenkilöiden palvelutehtävät ovat saaneet uuden käänteen Isän rakkauden ilmestyksen vastaanottamisen kautta. Suomessa ensimmäinen Isän Sydän -konferenssi järjestettiin vuonna 2003 ja Isän Sydän -kouluviikkoja on järjestetty vuodesta 2005 alkaen.

Uskomme, että näinä aikoina Jumala on ilmaisemassa itsensä Isänä. Uskomme, että tämä ilmestys ja ymmärrys Jumalasta Isänä on suuri profeetallinen sana seurakunnalle ja koko maailmalle tässä ajassa. Se vastaanotetaan henkilökohtaisesti sydämen tasolla. Sitä ei voi saavuttaa vain älyllisesti, vaan sen tulee valloittaa sydämemme. Sinun sydämesi! Koska Jumala – meidän Isämme – on rakkaus, tämän ilmestyksen ja ymmärryksen vastaanottaminen tarkoittaa kykyä ottaa vastaan rakkautta.

Olemme huomanneet, että suurin osa seurakuntien ja kirkkojen vaelluksesta perustuu kahden ilmestyksen ympärille: ilmestys Jeesuksesta Kristuksesta Herrana ja pelastajana, sulhasena ja kuninkaana ja ilmestys Pyhästä Hengestä meissä olevana voimana. Nämä kaksi ilmestystä ovat välttämättömiä, ihmeellisiä ja jatkuvasti paljastumassa lisää syvyydessään ja tärkeydessään. Mutta nyt Jumala on tuomassa itsensä ilmi Isänä. Kuten muutkin suuret ilmestykset Jumalasta, myös tämä asettaa ennalleen perustuksia ja saa aikaan elämää muuttavan käänteen henkilökohtaisessa ymmärryksessämme Jumalasta ja Raamatusta. Haluamme jakaa sinulle tämän perustavanlaatuisen ilmestyksen kautta raamatullisen näkökulman kristillisyydestä – Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä.

Mikä on Isän Sydän A-kouluviikko?
Isän rakkauden kokeminen
Isän Sydän A-koulu on viikko Isän rakkauden ilmestyksen ilmapiirissä. Viikon aikana voit tuntea, että olet tervetullut kotiin, että kuulut jonnekin ja olet hyväksytty. Sinut on luotu elämään hänen rakkaudessaan. Voit kokea rauhaa ja lepoa. Ymmärrät, että hänen voimansa tulee täydelliseksi silloin, kun sinä olet heikko. Kuulet elämää muuttavan sanoman rakkaudesta, elämästä ja toivosta. Saat tutustua Isän rakkauden ilmestykseen terveen raamatunopetuksen kautta, jota opettajien omakohtaiset elämänkokemukset havainnollistavat. Saat mahdollisuuden päästä vapaaksi asioista, jotka estävät vastaanottamasta Isän rakkautta, ja voit löytää todellisen pojan ja tyttären sydämen.

Jeesuksella oli pojan sydän Isää kohtaan ja hän eli koko ajan Isän rakkauden läsnäolossa. Johanneksen evankeliumi kertoo, että Jeesus sanoi ja teki vain sitä, mitä hän näki ja kuuli Isänsä tekevän. Jeesus kutsuu meitä astumaan tähän samaan todellisuuteen hänen veljinään ja sisarinaan.

Kun avaamme sydämemme, Isä vuodattaa rakkautensa meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Sydämessä, jonka hänen rakkautensa on saanut muuttaa, voi tapahtua todellinen ja pysyvä muutos. Vuosien ponnistelun ja suorittamisen jälkeen monet löytävät vihdoin levon ja rauhan.

Kun James ja Denise Jordan alkoivat pitää näitä kouluja, he havaitsivat tällaisen formaatin toimivan parhaiten. Tämä ilmestys vastaanotetaan sydämen tasolla, ja tarvitaan aikaa, jotta Jumala pääsee poistamaan esteet, niin että voimme jatkuvasti kokea Jumalan Isän rakkautta meitä kohtaan.

A-kouluviikolla on kaksi tavoitetta:
1. Antaa sinulle mahdollisuus saada henkilökohtainen kokemus Isän Jumalan rakkaudesta sinua kohtaan
2. Antaa vahva raamatullinen perusta Jumalasta Isänä kristityn elämässä

Opetuksen aiheita:
• Sydämen avaaminen Isälle
• Raamatullinen ilmestys Jumalasta Isänä
• Anteeksiantaminen sydämestä
• Pojan ja tyttären sydän
• Ihmisen orpous
• Jumalan äidinsydän
• Jumala – todellinen Isämme
• Heikkous – voima poikana elämiseen
• Jumalan lasten vapaus
• ynnä muuta…

Kouluviikkoja johtavat Fatherheart Ministries -järjestön valtuuttamat tiiminjohtajat. Sessioita on aamulla, päivällä ja illalla ja tarkoituksena on osallistua päivittäin niihin kaikkiin.

Mikä on Isän Sydän B-kouluviikko?
Kasvaminen poikana ja tyttärenä
Kun todella tunnemme Jumalan Isänä, se luo meihin todellisen pojan ja tyttären sydämen. Isän Sydän B-kouluviikko rakentuu Isän Sydän A-kouluviikon perustalle. Siinä keskitytään syvemmin siihen, mitä vaeltaminen Isän kanssa saa aikaan meissä – alamme elää pojan ja tyttären elämää.

Kristittynä kypsyminen merkitsee, että meissä alkaa kehittyä samanlainen pojan sydän kuin Jeesuksella oli. Voimme kokea yhä suurempaa vapautta ja löydämme auktoriteetin, joka nousee Jumalan meille antamasta todellisesta identiteetistä hänen omina lapsinaan. Kun tunnemme ja ymmärrämme, että Isä todella rakastaa meitä, se vapauttaa meidät löytämään todellisen identiteettimme hänen rakastettuina poikinaan ja tyttärinään. Se mitä todella olemme, tulee esiin meissä, kun hänen rakkautensa heittää pois uskonnollisen suorittamisen kahleet.

Pojan sydämen löytäminen

•Isän Sydän B-kouluviikon painopiste ei ole siinä, että varustautuisimme palvelutyöhön, vaan että oppisimme elämään Isän rakkaudessa, kasvaisimme sisälle tähän sanomaan ja sen jälkeen eläisimme sitä todeksi jokapäiväisessä elämässämme, Isän poikina ja tyttärinä.

Rauha ja lepo

• Nyt me kuulumme jonnekin. Nyt meille on valmistettu paikka, jossa on rauha ja lepo. Vaellamme levossa Isän kanssa, kun huomaamme, että Isä rakastaa meitä, vaikka asiamme eivät olisikaan täysin kunnossa. Voimme hyväksyä oman heikkoutemme ja vaeltaa hänen voimassaan. Jeesuskin vaelsi maan päällä luottaen Isään ja oli riippuvainen hänestä. Joh. 5:19,20; Joh. 14:10

Toinen toistemme kanssa

• Isän Sydän B-kouluviikoissa on todelliseen perheeseen kuulumisen tuntu ja kokemus. Koska Jumala on Isä ja opimme tuntemaan häntä Isänämme, meidän ei enää tarvitse kilpailla keskenämme. Alamme nauttia yhteisestä matkastamme veljinä ja sisarina.

James Jordan, Fatherheart Ministries -järjestön johtaja johtaa B-kouluviikkoja. Isän Sydän B-kouluviikko on viikon mittainen ja noudattaa samaa päiväjärjestystä kuin A-kouluviikot. B-kouluviikkoon osallistuminen edellyttää, että ennen sitä on osallistunut Isän Sydän A-kouluviikkoon. A-kouluviikkoon osallistumisen jälkeen on suositeltavaa odottaa muutama kuukausi ennen B-kouluviikkoon osallistumista.