Fatherheart Finland -yhdistyksen tarkoitus

Fatherheart Finland ry on kristillinen yhdistys, jonka tarkoitus on kertoa Jumalasta Isänä, joka rakastaa varauksettomalla rakkaudellaan kaikkia ihmisiä. Yhdistys harjoittaa toimintaansa kotimaassa ja ulkomailla itsenäisesti tai valitsemiensa yhteistyöjärjestöjen kautta. Fatherheart Finland on osa kansainvälistä Fatherheart Ministries -järjestöä, jonka palvelutyötä on tällä hetkellä (2014) yli 50 eri maassa. Yhdistyksen toiminta rahoitetaan vapaehtoisin lahjoituksin, ja se voi vastaanottaa kiinteää ja irtainta omaisuutta ja muita lahjoituksia yhdistyksen sääntöjen 3§:n mukaisella tavalla. Fatherheart Finland -yhdistyksen hengellinen johtajuus on Fatherheart Ministries -tiimillä, jota johtavat James ja Denise Jordan. Fatherheart Ministries -järjestön pääpaikka on Uudessa-Seelannissa.

Fatherheart Finland ei ole seurakunta eikä se harjoita viikoittaista seurakunnallista toimintaa. Sen tavoitteena ei ole perustaa uusia seurakuntia. Yhdistys ei ole sitoutunut minkään tietyn kirkkokunnan työhön, vaan se on avoin kanava kaikille yksilöille, seurakunnille ja kirkkokunnille, ja kaikki voivat vapaasti vastaanottaa Isän rakkauden ennalleen asettavaa sanomaa. Yhdistyksen eri tapahtumissa on ollut mukana osallistujia lähes kaikista kristillisistä kirkkokunnista.

Uskomme, että Jumala on nostanut esiin tämän palvelutyön olemaan omalta osaltaan profeetallinen Isän rakkauden ääni kansoille ja kansallemme. Tässä palvelutyössä haluamme olla uskollisia sille kutsulle ja niille työskentelytavoille, jotka tunnemme Pyhän Hengen laittaneen meidän sydämiimme. Emme rakenna sielunhoitoverkostoa emmekä luo sellaisia suhteita ihmisiin, joiden tavoitteena olisi pitkäaikainen sielunhoito. Luotamme paikalliselle seurakunnalle annettuun paimenelliseen tehtävään läheisten suhteiden rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Sydämemme halu on osoittaa Isää ja auttaa ihmisiä kiinnittymään häneen. Haluamme tukea ja vahvistaa seurakuntia siinä, mitä näemme Jumalan tekevän näinä päivinä. Olemme vakuuttuneet, että seurakunta on Jumalan suunnitelma ja Jumala itse rakentaa maailmanlaajuista seurakuntaansa. Tällä hetkellä voimme nähdä merkkejä siitä, kuinka Kristuksen ruumis on pääsemässä rakkauden perustalle ja kuinka Isän rakkauden vastaanottaminen tuo sellaisen lohdutuksen, turvallisuuden, rauhan ja vapauden, jota emme ole aiemmin voineet edes kuvitella. Fatherheart Ministries -järjestön maailmanlaajuinen palvelutyö ei ole ainoa, joka välittää Isän rakkauden ilmestystä Kristuksen ruumiille. Jumala, meidän todellinen Isämme, vuodattaa rakkauttaan kaikkialle, missä on janoisia sydämiä. Isän rakkaus on koko maailmaa varten, ja kaikkialla ihmiset kaipaavat puhdasta rakkautta, sydänten parantumista ja perheiden ennalleen asettamista. Tämän janon ja kaipauksen voimme nähdä eri kristillisissä seurakunnissa, taiteessa, elokuvissa ja musiikissa. Olemme huomanneet, että Isän ikävä lapsiaan kohtaan on suuri, ja näinä päivinä hän on ilmaisemassa itsensä Isänä maailmalle. Evankeliumi, ilosanoma, on helppo tiivistää: on kyse Isästä, joka on menettänyt lapsensa ja on tehnyt kaikkensa saadakseen heidät takaisin. Jeesus sanoi: ’Ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei Isä, joka minut on lähettänyt, vedä häntä.’ Näin Jeesus tuli näyttämään meille, kuka Isä on”, sanovat Pekka Daniel ja Marjut Rimpeläinen.

Toimintamme esikuvana Jeesuksen palvelutyö

Tämän puhuttuaan Jeesus nosti katseensa kohti taivasta ja sanoi: ”Isä, hetki on tullut. Kirkasta Poikasi” (Joh. 17:1). Kun Jeesus lausui nämä sanat, hänen palvelutyönsä oli melkein tullut päätökseensä. Hän rukoilee Isäänsä. Nämä ovat hänen viimeisiä sanojaan, ennen kuin hän aloittaa matkansa ristille. Sanat tiivistävät hänen palvelutyönsä maan päällä. Rukouksen lopussa Jeesus sanoo jakeessa 26: Minä olen opettanut heidät tuntemaan sinun nimesi ja opetan yhä, jotta heissä pysyisi sama rakkaus, jota sinä olet minulle osoittanut, ja jotta minä näin pysyisin heissä. Tämä on se, mitä Jeesus tuli tekemään ja mitä hän edelleen tekee näinä päivinä. Hän tekee Isän nimeä tunnetuksi meille. Johanneksen 14. luvun jakeessa 6 Jeesus sanoo: Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.

Jeesus vietti noin kolme vuotta opetuslasten kanssa. Sinä aikana hän kertoi heille kaiken avoimesti Isästä. Jeesus näytti heille, että Isä rakastaa kaikkia ihmisiä samalla tavalla kuin hän rakastaa Jeesusta. Hän näytti myös, että samalla tavalla kuin hän voi lähestyä Isää, opetuslapsetkin voivat nyt vapaasti lähestyä Isää.

Riippumatta kaikesta siitä, mitä opetuslapset olivat kuulleet ja nähneet, he eivät ymmärtäneet tästä paljoakaan. Jeesus sanoo vähän ennen ristille menoaan: Minne minä menen, tien sinne te tiedätte (Joh. 14:4). Tuomaksen piti myöntää kaikkien opetuslasten puolesta, ettei heillä ollut aavistustakaan siitä, minne Jeesus oli menossa. Seuraavissa luvuissa Jeesus selvittää kaiken uudelleen Isästä, kunnes 16. luvun lopussa jakeessa 29 opetuslapset sanovat: Nyt sinä puhut selvin sanoin, et enää vertauksin. Jeesus oli maan päällä niin kauan, että opetuslapset saivat sydämeensä ilmestyksen Isästä. Ylösnousemuksen jälkeen Jeesus kohtasi Marian. Hän toisti sanansa Isästä myös Marialle sanoen: Mene sinä viemään sanaa veljilleni ja sano heille, että minä nousen oman Isäni ja teidän Isänne luo, oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo (Joh. 20:17).

Näinä aikoina Jumala ilmaisee itsensä Isänä

Tämä ilmestys ja ymmärrys Isästä on suuri profeetallinen sana tälle sukupolvelle, niin seurakunnalle kuin koko maailmallekin. Tämä ilmestys vastaanotetaan henkilökohtaisesti sydämen tasolla. Sitä ei voi saavuttaa vain älyllisesti, vaan sen tulee valloittaa sydämemme. Koska Jumala – meidän Isämme – on rakkaus, tämän ilmestyksen vastaanottaminen tarkoittaa kykyä vastaanottaa rakkautta.

Useimmiten seurakuntien ja kirkkojen vaellus on perustunut kahden ilmestyksen varaan: ilmestykseen Jeesuksesta Kristuksesta Herrana ja pelastajana, sulhasena ja kuninkaana ja ilmestykseen Pyhästä Hengestä meissä olevana voimana. Nämä kaksi ilmestystä ovat välttämättömiä, ihmeellisiä ja jatkuvasti paljastumassa lisää syvyydessään ja tärkeydessään. Mutta nyt Jumala on tuomassa itsensä ilmi Isänä. ”Tänään” on hänen ajoituksensa. Kuten muutkin suuret ilmestykset Jumalasta, myös tämä asettaa ennalleen sydämemme perustuksia ja saa aikaan elämää muuttavan käänteen henkilökohtaisessa ymmärryksessämme Jumalasta ja Raamatusta. Haluamme jakaa tämän perustavaa laatua olevan ilmestyksen kautta raamatullisen näkökulman kristillisyydestä: Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä.

Syvin kaipauksemme on, että jokainen voisi tuntea sydämessään tämän totuuden: Jeesus on avannut tien rakastavan Isän luo, joka rakastaa meitä ilman ehtoja, ja voimme elää Isän poikien ja tyttärien vapaudessa jo tänään.

Isän Sydän -palvelutyön arvoja

Fatherheart Ministries -palvelutyön tarkoitus on viedä ilmestys Isän rakkaudesta jokaiseen kristillisyyden haaraan, jokaiseen kirkkokuntaan, jokaiseen maahan, jokaiseen kulttuuriin ja lopulta jokaiselle ihmiselle. Tahdomme elää sydämestämme käsin poikina ja tyttärinä Isällemme, kuten Jeesus eli, ja uskomme, että se on Isän kirkkautta ja vapautta maan päällä, jota koko luomakunta odottaa. Isän rakkaus vapauttaa todellisen identiteettimme poikina ja tyttärinä. Tämä rakkaus tulee kokea. Evankeliumi on sitä, että Jeesus kuoli ristillä, jotta me voisimme tulla rakastavan Isän käsivarsille. Kun pääsemme jatkuvasti kokemaan, että Isä rakastaa meitä, silloin alamme elää maan päällä kuten Jeesus eli.

Arvostamme ja rakastamme Raamattua ainoana elämämme ja opetuksemme perustana, ja siksi arvostamme uskollisuutta Raamatulle. Näemme Raamatun Jumalan profeetallisena sanana tällä ajalle. Elämme ja opetamme vain sitä, mitä Raamattu tuo esiin. Matt. 4:4 sanoo: Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Emme ainoastaan puhu, mitä Raamattu sanoo, vaan puhumme omakohtaisen kokemuksen kautta. Sydämemme halu on elää Raamatun ilmestystä todeksi.

Arvostamme suuresti rakkautta ja rakkaudessa elämistä Jeesuksen ja apostolien esimerkin mukaisella tavalla. Rakkaus on arvo kaiken kristillisen ajattelun ja toiminnan takana. Rakkaus hyväksyy ihmiset sellaisina kuin he ovat. Rakkaus hyväksyy oman ja toisten heikkouden. Meillä ei ole oikeutta yrittää muuttaa toisia. Sen sijaan olemme huomanneet, että Pyhä Henki vuodattaa rakkauden sydämeen, ja tämä rakkaus saa aikaan muutoksen. Tahdomme välittää sitä, mitä sydämemme halajaa: haluamme rakentaa rakkauden perustalle ja palata siihen, mitä Raamattu näyttää ensirakkaudessa elämisestä. Olemme huomanneet, että kristillisyydessä on kyse sydämestä, ja siksi arvostamme sydämestä käsin elämistä. Arvostamme rauhaa ja sydämen lepoa, niin ettemme ponnistele ja suorita omin voimin vaan voimme työskennellä sydämen levosta ja täydestä rauhasta käsin.

Arvostamme vapautta, niin että jokainen voisi nauttia Jumalan lasten vapaudesta (Room. 8:21) ja että jokaisella olisi vapaus elää elämäänsä Jumalan kanssa sen mukaan, miten kokee Jumalan johtavan juuri häntä. Arvostamme iloa ja sitä, että voimme nauttia elämästä ja suhteestamme Jumalan kanssa (Ps. 16:11, Luuk. 2:10, Room. 14:17, Gal. 5:22). Arvostamme sydämen nöyryyttä, toisten arvostamista enemmän kuin itseämme. Arvostamme anteliaisuutta, niin että saamme olla siunaukseksi toisille, voimme antaa toisten tarpeisiin ja myös itse vastaanottaa. Arvostamme vieraanvaraisuutta ystäviä ja tuntemattomia kohtaan, ja toivotamme ihmiset tervetulleiksi elämäämme, ei vain kotiimme. Arvostamme kauneutta sydämen ilmauksena, koska Jumala loi asiat kauniiksi.

Arvostamme palvelemista pojan ja tyttären sydämellä, ei enää palvelijoina vaan palvellen Isää hänen poikinaan ja tyttärinään. Arvostamme rakkauden virran mukana kulkemista. Tahdomme tehdä työtä hänen kanssaan, emme hänelle. Emme halua toimintaohjelmia, jotka pyörittäisivät meitä, vaan arvostamme jokaisen sisimmästä nousevaa motivaatiota. Annamme ihmisten olla motivoituneita sydämestään käsin, sen sijaan että sanoisimme, mitä tulee tehdä ja miten tulee olla. Emme anna tehtäviä tai tehtäväkuvausta, vaan annamme ihmisten saada kykyä nähdä asioita, jotta he voivat palvella Jumalan huoneessa sisäisen motivaation innoittamina. Arvostamme vuorovaikutusta sääntöjen sijaan. Arvostamme palvelemista parantuneesta maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä käsin. Palveleminen kasvaa feminiinisyyden perustalta, ja se tuo esiin sydämen myötätunnon ja herkkyyden.

Arvostamme perhe-elämää ja suhdetta omaan perheeseemme, jossa elämme pojan ja tyttären sydämellä. Perheen tarpeet ovat tärkeysjärjestyksessä ensimmäisinä oman jumalasuhteen jälkeen: Jumala ensin, sitten perhe, sen jälkeen keskinäinen yhteytemme ja viimeisenä palvelutyö. Arvostamme Jumalan perhettä, jossa tarkoituksemme on elää Isän rakkaudessa kuten Jeesuskin eli. Tämä tarkoittaa yhdessä elämistä kansana, ei vain yksilöinä. Tahdomme olla perhe, joka tekee palvelutyötä, emme niinkään palvelutyössä toimiva ryhmä, joka yrittäisi olla perhe.

Se vapaus, rauha ja ilo, mitä olemme kokeneet ja nähneet todellisen Isän rakkauden vaikuttavan, on saanut meidät ymmärtämään tämän sanoman arvon, ei vain yksilöiden, vaan myös kansakuntien elämään ja hyvinvointiin.

Katso aiheeseen liittyvä kirjoitus ”Isän paikka kirkkohistoriassa”. Klikkaa tästä