OSALLISTUJAREKISTERISELOSTE

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10§
Laatimispvm. 19.3.2014

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Fatherheart Finland ry
Postiosoite: PL 119, 15101 Lahti

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVAT HENKILÖT

Nimi: Pekka Daniel Rimpeläinen
Osoite: email: pekkadaniel(at)fhfinland.fi

Nimi: Daniel Kurkola
Osoite: email: daniel.kurkola(at)fhfinland.fi

3. REKISTERIN NIMI

Fatherheart Finland ry:n osallistujarekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteri sisältää henkilöiden yhteystietoja Fatherheart Finlandille luovuttaneista luonnollisista henkilöistä.

Osallistujarekisteri toimii Fatherheart Finland ry:n tapahtumiin ilmoittautuneiden, suosittelijoiden sekä muiden tapahtumissa tarvittavien henkilöiden yhteystietorekisterinä.

  • Fatherheart Finland ry:n yhteydenpito tapahtumiin osallistujien, suosittelijoiden ja tapahtumapaikkojen edustajien välillä
  • Muut vastaavat käyttötarkoitukset

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Yhteystiedot, kuten:

– etunimi ja sukunimi

– lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

– kansalaisuus

– puhelinnumero sekä sähköpostiosoite

Tapahtumiin ilmoittautumisia koskevat tiedot, kuten:

– ikä (vain syntymävuosi, ei tunnusosaa)

– perhesuhde: avioliitossa, naimaton

– sukupuoli: mies, nainen

– erityisruokavalio, ruoka-aine allergiat

– mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot

– mahdolliset muut tapahtumissa tarvittavat tiedot

Arkaluontoisiksi katsottavien tietojen käsittely tapahtuu henkilön nimenomaisella suostumuksella

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilön oma ilmoitus (puhelimitse, kirjeitse, sähköpostilla, internetin kautta, henkilökohtaisesti yhdistyksen tapahtumissa tai muulla vastaavalla tavalla).

7. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Henkilön suostumuksella henkilötietoja voidaan luovuttaa kansainvälisen Isän Sydän -toiminnan tiedottamista varten seuraaville järjestöille: Fatherheart Ministries.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto: tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot:

Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä anneta muille kuin Fatherheart Finland ry:n työssään tarvitseville. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Järjestelmä on suojattu asianmukaisesti ja suojaustoimenpiteitä päivitetään tarvittaessa.

9. HENKILÖTIETOJEN POISTAMINEN

Henkilön tiedot voidaan poistaa yhteystietorekisteristä henkilön pyynnöstä (puhelimitse, kirjallisesti, sähköpostilla tai nettisivujen kautta) tai yhteystiedon tarpeettomuuden tai osoitetietojen vanhentumisen vuoksi.