LAHJOITUKSET

Yhdistyksen tilitiedot ja lahjoitukset

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan vapaehtoisin lahjoituksin ja yhdistys voi vastaanottaa kiinteää ja irtainta omaisuutta ja lahjoituksia yhdistyksen sääntöjen 3§:ssä mainitulla tavalla. Annetut lahjoitukset yhdistys käyttää oman toimintansa yläpitämiseen sekä Isän Sydän -tapahtumien, -konferenssien ja -kouluviikkojen toteuttamiseen. Varojensa mukaan yhdistys avustaa hengellisen työn tekijöiden osallistumista Isän Sydän -tapahtumiin sekä lahjoittaa varoja Isän Sydän -kouluviikkojen ja -tapahtumien toteuttamiseen Euroopassa ja muissa maissa.

Yhdistyksen palkka- ja muut talouskulut perustuvat vapaaehtoisten lahjoitusten varaan. Yhdistys ei ole voittoa tavoitteleva, joten kouluviikkojen ja konferenssien talous ei peitä näitä kuukausittaisia kulueriä. Olemme hyvin kiitollisia, että näet Fatherheart Finlandin työn arvokkaana ja haluat tukea yhdistyksen toimintaa. Kiitos lahjastasi!

Maksun saaja:

Fatherheart Finland ry

IBAN tilinumero:

FI 67 1519 3000 1783 15

LAHJOITUSTEN VIITENUMEROT

Yhdistyksen ylläpitokulut:

1 0 1 2

Palkan maksun tukeminen:

9 0 0 1

Konferenssien tukeminen:

6 0 0 4

Kirjojen käännöstyön tukeminen:

6 4 4 4

MUUT VIITENUMEROT

Resurssituotteet:

6 6 7 7

Tapahtumien osallistujamaksujen viitenumerot ilmoitetaan kyseisen tapahtuman osallistujakirjeissä.