ELÄ JA JOHDA ISÄN RAKKAUDESSA

Mitä ovat Elä ja johda Isän rakkaudessa -tapahtumat?

Fatherheart Ministries on jo vuosien ajan järjestänyt tapahtumia sekä pastoreille että muussa hengellisessä palvelutyössä oleville. Monet pastorit ympäri maailman tunnistavat rakkauden herätyksen olevan aivan oven edessä ja ovat jo nähneet muutoksen, jonka Isän rakkauden kokeminen saa aikaan seurakunnassa. Monet johtajat janoavat Isän rakkautta ja kaipaavat päästä yhä syvempään suhteeseen hänen kanssaan. Uskomme, että on saapumassa suuri rakkauden aalto, jota voidaan kutsua pelastuksen ja Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen kolmanneksi herätyksen aalloksi. Siinä Jumala ilmaisee itsensä kansoille Isänä, rakkautensa kokemisessa ja sydänten parantumisessa.

Malakian kirjassa (Mal. 3:24) ja Luukkaan evankeliumissa (Luuk. 1:17) annettu lupaus isien sydänten kääntymisestä lasten puoleen ja lasten sydänten kääntymisestä isien puoleen on suuri lupaus tälle ajalle. Tarvitsemme palvelutyössämme henkilökohtaisen kokemuksen ja ilmestyksen tästä lupauksesta auttaessamme ihmisiä vastaanottamaan sydänten kääntymisen. Johanneksen evankeliumin 21. luvussa Jeesus keskustelee Pietarin kanssa ja tuo esiin sen, mille perustukselle hengellisen johtajuuden tulisi rakentua: Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua? Pietari vastaa koko sydämestään: Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Silloin Jeesus sanoo: Ruoki minun lampaitani. Ilman samaa läheistä rakkaussuhdetta, joka Jeesuksella oli Isänsä kanssa, emme voi tehdä mitään, mikä olisi sopusoinnussa Isän tahdon kanssa. Kun elämme samassa rakkauden kehässä, jossa Jeesus eli, meidät tunnistetaan Isämme lapsiksi, ja silloin meillä on aina annettavaa myös muille.

Isä haluaa asettaa ennalleen koko Kristuksen seurakunnan ja upottaa sen yhä syvempään rakkauteen. Sydämemme halu on, että hengellisinä johtajina voisimme henkilökohtaisesti kokea Isän täydellisen rakkauden ja näin elää samassa virrassa hänen kanssaan.

Kenelle Elä ja johda Isän rakkaudessa -tapahtumat ovat?

Fatherheart Ministries -järjestön Elä ja johda Isän rakkaudessa -tapahtumat ovat avoimia kaikille eri kirkkokuntiin kuuluville hengellisen työn vastuuhenkilöille. Tapahtumaan voivat osallistua myös ne, jotka kantavat sydämessään kutsua hengelliseen työhön.

Tapahtuman puhujat ovat Fatherheart Ministries -järjestön henkilöitä eri puolilta maailmaa. He kaikki ovat olleet monia vuosia seurakuntatyössä, joko johtajina tai pastoreina. Monet heistä ovat palvelleet eri kristillisissä järjestöissä ja raamattukoulujen opettajina. Jokainen heistä on kohdannut palvelutyönsä aikana Isän ihmeellisen rakkauden, joka on muuttanut heidän elämänsä ja palvelutyönsä.

Tapahtuman aikana käsitellään mm. seuraavia aiheita: Isän rakkauden raamatullinen perustus, Isän paikka kirkkohistoriassa, Isän rakkaus korottaa Jeesuksen nimeä, Isän rakkaus ilmenee ainoastaan Jeesuksen kautta sekä naisen asema Kristuksen ruumiissa. Tapahtumassa on myös aikaa kysymyksille ja vastauksille.

Fatherheart Ministries -järjestön hengellisinä johtajina tahdomme jakaa omaa sydäntämme ja kokemuksiamme matkastamme Isän rakkauteen. Kerromme myös avoimesti, miten oman sydämemme muutos näkyy johtajuudessamme.