Käytännön asioita Isän Sydän -konferenssin järjestämisestä

Fatherheart Finland organisoi Isän Sydän -konferenssien järjestelyjä yhdessä paikallisten kristittyjen/ seurakunnan/seurakuntien kanssa ja tuo mukanaan tiimin palvelemaan konferenssin eri tarpeissa: puhujat, tulkit, ylistystiimin, resurssipisteen hoitajat, äänentoistoryhmän ja rukouspalvelijat. Konferenssin käytännön asioiden toteuttamisesta tehdään suunnitelma yhdessä järjestäjien kanssa.

Tilaisuuksien luonteesta

Konferenssin tilaisuuksista ei laadita tarkkaa ohjelmaa. Vastuuhenkilöt ovat vapaita toimimaan Pyhän Hengen ohjauksessa ja puhumaan Isän rakkauden ilmestyksen mistä alueesta tahansa. Ylistystä on sessioiden alussa. Useimmissa Isän Sydän -konferensseissa ylistyksessä palvelee Fatherheart Finlandin järjestämä ylistysryhmä. Musiikki ei ole esittävää, vaan ylistyksen johtajat virtaavat Isän rakkaudessa ja hänen läsnäolossaan. Osa lauluista on englanninkielisiä, ja niihin on tulkkaus tai tekstitys ylistyksen aikana.

Rukouspalvelua saattaa olla joissakin tilaisuuksissa. Rukouspalvelijat ovat Fatherheart Finlandin tiimin henkilöitä. Rukouspalvelutiimimme ei pyri sielunhoidollisiin keskusteluihin eikä rakenna ihmisten kanssa sielunhoitosuhteita. Luotamme seurakuntien omaan sielunhoitoon. Rukouspalvelun tavoite on auttaa ihmisiä näkemään Jumala omana Isänään ja auttaa vastaanottamaan Isän täydellistä rakkautta ja hyväksyntää heitä kohtaan. Tiimin tarkoitus näissä konferensseissa on myös vapauttaa seurakunnan rukouspalvelijat, sielunhoitajat ja muut vastuuhenkilöt vastaanottamaan Isän rakkautta.

Tiedottaminen

Fatherheart Finland organisoi myös konferenssista tiedottamisen. Tiedottaminen pyritään toteuttamaan pääasiassa sähköpostin välityksellä järjestävän seurakunnan osoitteistoon, Fatherheart Finlandin infokirjeosoitteistoon eri puolille Suomea sekä kyseisten järjestäjien omilla nettisivuilla ja mahdollisesti facebook-sivuilla. Tarvittaessa laitetaan myös lehti-ilmoituksia paikallisiin lehtiin. Fatherheart Finland tekee ja lähettää järjestävälle seurakunnalle A5-kokoisia tiedotteita jaettavaksi jäsenistölleen sekä toimittaa tarvittavan määrän A3-kokoisia julisteita. Ennen konferenssia yhteistyöseurakunta voi halutessaan pyytää Fatherheart Finland -yhdistyksestä henkilöä vierailemaan seurakunnassaan tai alueen pastoritapaamisissa. Kutsuttu henkilö jakaa oman kokemuksensa Isän rakkauden vastaanottamisesta ja informoi Isän Sydän konferenssin tarkoituksesta.

Tapahtumapaikka

Sopiva tila tapahtumalle valitaan arvioidun osallistujamäärän perusteella. Konferenssin ohjelmasta sovitaan tapahtumakohtaisesti. Jos kyseisen seurakunnan tiloja voidaan käyttää, tapahtuman katsotaan olevan osa seurakunnan toimintaa. Jos yhteistyöseurakunnan/seurakuntien kanssa päätetään vuokrata sopivampi julkinen tila, vuokrakustannusten jakautumisesta keskustellaan erikseen.

Tarjoilu konferenssin aikana

Konferenssiohjelmassa on varattu ruokailulle ja kahvitarjoilulle riittävä aika. Olisi joustavinta, jos osallistujien kahvi- ja ruokatarjoilu olisi mahdollista järjestää konferenssipaikalla. Ruokailun järjestämisestä vastaa kyseinen seurakunta ja mahdollinen taloudellinen tulos jää seurakunnalle. Ellei ruokailua voida järjestää tapahtumapaikalla, osallistujille jaetaan opaste, johon on merkitty suositeltavat ruokapaikat lähialueilta.

Konferenssin taloudesta

Isän Sydän -konferenssit ovat avoimia tilaisuuksia kaikille ja niihin on vapaa pääsy. Fatherheart Finland vastaa kaikista konferenssin järjestelykuluista, puhujien ja tulkkien palkkioista sekä kerää vapaaehtoisen rahalahjan konferenssin kaikissa tilaisuuksissa näitä kuluja varten. Talousvastuista voidaan myös sopia järjestävän seurakunnan/seurakuntien kanssa. Kuluerät kertyvät seuraavista asioista: tiedottaminen, tilavuokra, tiimin majoitus, tiimin ruokailu, tiimin kulukorvaukset, äänentoistojärjestelyt ja puhujapalkkio.

Järjestysmiehet

Järjestävä seurakunta järjestää tarvittavan määrän luvan omistavia järjestysmiehiä ja opastajia. Järjestysmiehet tulevat paikalle riittävän aikaisin ennen tilaisuutta ja ovat paikalla siihen saakka, kunnes tapahtuma on päättynyt. Ovia ei suljeta tilaisuuksien välillä, jolloin järjestysmiehet palvelevat ja opastavat konferenssivieraita.

Fatherheart Finlandin kirjapöytä

Fatherheart Finland järjestää oman kirjapöydän/resurssipisteen (3–5 pöytää). Resurssipisteessä on Fatherheart Finlandin tapahtumatiedotteita, toiminnan esitteitä sekä myytäviä cd- ja dvd -äänitteitä ja kirjoja, jotka kertovat Isän rakkauden ilmestyksestä.

Äänentoisto

Äänentoisto on tärkeä osa konferenssia. Jos seurakunnalla on riittävä äänentoistolaitteisto, sitä käytetään konferenssissa. Fatherheart Finland voi tuoda myös oman äänentoistolaitteistonsa. Äänentoistosta vastaa Fatherheart Finlandin miksaaja ja hänen apunaan paikallisen seurakunnan äänentoistosta vastaavia. Fatherheart Finlandilla on käytössään myös simultaanilaiteet. Rukouspalvelun aikana ja muina konferenssin väliaikoina taustalla soitetaan Fatherheart Finlandin käyttämää musiikkia. Kyseiset cd:t ovat tiimin mukana ja niitä on myös myytävänä resurssipisteessä.

Opetukset äänitetään

Kaikki opetukset äänitetään. CD-masterit jäävät Fatherheart Finlandille. CD- tai MP3-albumin voi tilata konferenssin aikana ennakkotilauksena tai konferenssin jälkeen sähköpostiosoitteesta tuotteet(at)fhfinland.fi.

Muista mahdollisista konferenssin tai tapahtuman järjestelyistä tarkemmin tapahtumakohtaisesti. Jos olet kiinnostunut Isän Sydän -konferenssin tai muiden Isän Sydän -tapahtumien järjestämisestä, ota yhteyttä Fatherheart Finland -järjestön toiminnanjohtajiin.

Yhteystiedot klikkaa tästä