B -KOULUVIIKOT

Mikä on Isän Sydän B-kouluviikko?

Kasvaminen poikana ja tyttärenä

Kun tunnemme Jumalan Isänä, se luo meihin todellisen pojan ja tyttären sydämen. Isän Sydän B-kouluviikko rakentuu Isän Sydän A-kouluviikon perustalle. Siinä keskitytään syvemmin siihen, mitä vaeltaminen Isän kanssa saa aikaan meissä: alamme elää pojan ja tyttären elämää.

Kristittynä kypsyminen merkitsee, että meissä alkaa kehittyä samanlainen pojan sydän kuin Jeesuksella oli. Voimme kokea yhä suurempaa vapautta ja löydämme auktoriteetin, joka nousee Jumalan meille antamasta todellisesta identiteetistä hänen omina lapsinaan. Kun tunnemme ja ymmärrämme, että Isä todella rakastaa meitä, se vapauttaa meidät löytämään oikean identiteettimme hänen rakastettuina poikinaan ja tyttärinään. Se mitä todella olemme, tulee esiin meissä, kun hänen rakkautensa heittää pois uskonnollisen suorittamisen kahleet.

Pojan sydämen löytäminen

  • Isän Sydän B-kouluviikon painopiste ei ole siinä, että varustautuisimme palvelutyöhön, vaan että oppisimme elämään Isän rakkaudessa, kasvaisimme sisälle tähän sanomaan ja sen jälkeen eläisimme sitä todeksi jokapäiväisessä elämässämme, Isän poikina ja tyttärinä.

Rauha ja lepo

  • Me kuulumme jonnekin. Meille on valmistettu paikka, jossa on rauha ja lepo. Kun huomaamme, että Isä rakastaa meitä, vaellamme levossa kaikissa olosuhteissa. Voimme hyväksyä oman heikkoutemme ja vaeltaa hänen voimassaan. Jeesuskin vaelsi maan päällä luottaen Isään ja oli riippuvainen hänestä. Joh. 5:19,20; Joh. 14:10

Toinen toistemme kanssa

  • Isän Sydän B-kouluviikoissa on todelliseen perheeseen kuulumisen tuntu ja kokemus. Koska Jumala on Isä ja opimme tuntemaan häntä Isänämme, meidän ei enää tarvitse kilpailla keskenämme. Alamme nauttia yhteisestä matkastamme veljinä ja sisarina.

James Jordan, Fatherheart Ministries -järjestön johtaja, tai hänen valtuuttamansa henkilö johtaa B-kouluviikkoa. Isän Sydän B-kouluviikko on viikon mittainen ja noudattaa samaa päiväjärjestystä kuin A-kouluviikot. B-kouluviikkoon osallistuminen edellyttää, että ennen sitä on osallistunut Fatherheart Ministries -järjestön Isän Sydän A-kouluviikkoon. A-kouluviikkoon osallistumisen jälkeen on suositeltavaa odottaa muutama kuukausi ennen B-kouluviikkoon osallistumista.