AVIOPAREILLE

Mitä ovat aviopariviikonloput?

Tänä aikana avioliitot ja perheet ovat ihmiskunnan historian suurimmassa paineessa, niitä koetellaan ja niiden perustaa horjutetaan. Kuitenkin avioliitto ja perhe ovat koko yhteiskunnan perusta. Jumala suunnitteli kaiken toimimaan hyvin. Paratiisissa oli täydellinen rakkaus läsnä jokaisena hetkenä. Siellä vallitsi vapaus, täydellinen ilo ja rauha. Syntiinlankeemuksessa menetettiin kaikki se, mitä Isä Jumala oli tarkoittanut, ja tilalle tuli häpeä, hylkääminen, syyllisyys, kuolema ja pelko. Siitä lähtien Isä Jumalan sydämellä on ollut suuri halu palauttaa avioliittoon ja perheeseen se, mitä koko ihmiskunnalta on varastettu.

Jumala on asettamassa avioliittoa ja perhettä ennalleen. Hän ei tee asioita vain hiukan paremmiksi vaan hän palauttaa avioliiton ja perheen ennalleen, täyteen rakkauden määrään. Tämän lupauksen toteutuminen on totta tässä ajassa. Voimme kuulla avioparien kertomuksia ympäri maailman, kuinka Isän rakkaus on tullut avioliittoon ja kaikki on muuttunut.

Mal. 3:24 sanoo: Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Tämä on suuri profeetallinen lupaus, joka koskettaa koko maailmaa, mutta erityisesti avioliittoa ja perhettä. Isä Jumala on tekemässä sydänten parantumisen työtä: ”hän kääntää”. On kyse Isän työstä avioliiton ennalleen asettamisessa, ei jostakin, jota saisimme opettelemalla itse aikaan. Hän, joka on suunnitellut avioliiton ja perheen, tietää, miten se toimii. Kun avioparit ja perheet voivat tulla takaisin rakkauden perustalle, sen seurauksena myös koko Kristuksen seurakunta ja maailma tulevat kokemaan muutoksen.

”Isän rakkaus on muuttanut avioliittomme ja perheemme elämän ihan täysin. Neljäntoista avioliittovuoden jälkeen Isä antoi meidät uudelleen toisillemme. Isän rakkauden ilmestys on paljon enemmän kuin olemme koskaan voineet ajatella.” Maarit ja Daniel Kurkola, Salo

Opetukset aviopariviikonlopussa pohjautuvat A-kouluviikon perustalle. Opetus auttaa näkemään uusin silmin raamatullisen perustan ja sen siunauksen, mikä avioliitolle on tarkoitettu, sekä näkemään niitä vääristymiä ja uskomuksia, jotka ovat aiheuttaneet ongelmia avioliitoissa ja perheissä.

Kokemuksemme on, että avioliiton ilo, rakkaus ja vapaus lähtevät aviopuolisoiden sydämestä. Opetusten päätavoite ei ole keskittyä ulkoisten asioiden muuttamiseen, vaan opettajat kertovat avoimesti omia kokemuksiaan avioliiton kipukohdista ja kuinka Isän rakkaus on tuonut heidät niiden läpi. Tahdomme nähdä, että aviopuolisot voivat vastaanottaa ylitsevuotavan ilon, rauhan, vapauden, suojan ja Isän rakkauden ihmeellisen siunauksen.

Suosittelemme, että avioparit voisivat osallistua ensin Isän Sydän A-kouluviikkoon, jossa luodaan perustaa rakkaudessa elämiselle. On hyvä, jos puolisot voisivat osallistua eri kouluviikkoihin. Näin he voisivat vapaasti prosessoida oman sydämensä asioita viikon aikana.

Aviopariviikonlopuissa opettajina on Fatherheart Ministries -järjestön tiiminjohtajia ja kouluviikkojen opettajia aviopareina. Myös monet A-kouluviikkoihin osallistuneet avioparit kertovat omia kokemuksiaan rakkauden vaikutuksesta avioliitossaan. Viikonlopun ohjelma on hyvin antoisa ja yhteyspainotteinen.