LATAA INFOKIRJETILAAJAN TIETOSUOJASELOSTE PDF-TIEDOSTONA

INFOKIRJETILAAJAN TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10§
Laatimispvm. 23.2.2019

1. REKISTERIN NIMI
Fatherheart Finland ry:n infokirjerekisteri

2. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Fatherheart Finland ry, Y-tunnus 2285376-8
Postiosoite: PL 119, 15101 Lahti

3. REKISTERIASIOISTA VASTAAVAT HENKILÖT

Nimi: Pekka Daniel Rimpeläinen
Osoite: Email: pekkadaniel@fhfinland.fi
Nimi: Hallituksen puheenjohtaja
Osoite: Email: info@fhfinland.fi
Nimi: Yhdistyksen koordinaattorit
Osoite: Email: info@fhfinland.fi

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄSITTELYN PERUSTE

Fatherheart Finland ry:n infokirjerekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Infokirjerekisteri toimii Fatherheart Finland ry:n infokirjeen tilanneiden henkilöiden yhteystietorekisterinä. Rekisteri sisältää yhteystietoja Fatherheart Finlandin infokirjeen tilanneista luonnollisista henkilöistä.

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen hallinta infokirjetilaajina, jäsenyyden todentaminen, jäsenyyden hoitaminen, tiedottaminen, markkinointi/suoramarkkinointi sekä jäsenen ja yhdistyksen oikeuksien ja velvollisuuksien toteutuminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Markkinointi ja suoramarkkinointi perustuvat yhdistyksen oikeutettuun etuun käsitellä henkilötietoja sekä asiakassuhteen hoitamiseksi että yhdistyksen infokirjetilaajien palvelemiseksi.

Yhdistys käsittelee jäsenrekisterin henkilötietoja vain tässä selosteessa määriteltyyn tarkoitukseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  • Perustietoja, kuten nimi, puhelinnumero, postiosoite, sähköpostiosoite, kansallisuus
  • Syntymä aika
  • Tapahtumatiedot
  • Infokirjeen tilaajiin liittyvät tiedot
  • Rekisteröidyn itse antamat tiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan infokirjeen tilaajalta itseltään muun muassa www -lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelun kautta, sopimuksista, henkilön tapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

7. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kun rekisteröity on yhdistyksen infokirjetilaajana.
Infokirjetilauksen päättymisen jälkeen tietoja säilytetään kahden (2) vuoden ajan.

8. TIETOJEN LUOVUTUS
Henkilötietoja ei luovuta suoramarkkinointitarkoituksiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei siirretä
Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

9. TIETOJEN SUOJAAMINEN

Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille. Rekisteriä käyttävät vain Fatherheart Finland ry:n työssään tarvitsevat henkilöt. Rekisterissä olevia tietoja säilytetään Fatherheart Finlandin tietojärjestelmässä. Verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkossa ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Järjestelmä on suojattu asianmukaisesti ja suojaustoimenpiteitä päivitetään tarvittaessa.

Rekisterin käytöstä on laadittu sisäiset ohjeet. Tietokannasta tulostettava manuaalinen tietokanta säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Henkilön tiedot / infokirjeen tilaus voidaan poistaa yhteystietorekisteristä henkilön pyynnöstä (puhelimitse, kirjallisesti, sähköpostilla) tai osoitetietojen vanhentumisen vuoksi.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia.