INFOKIRJEREKISTERISELOSTE

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10§

Laatimispvm. 12.3.2014

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Fatherheart Finland ry
Postiosoite: PL 119, 15101 Lahti

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVAT HENKILÖT

Nimi: Pekka Daniel Rimpeläinen
Osoite: email: pekkadaniel(at)fhfinland.fi

Nimi: Daniel Kurkola
Osoite: email: daniel.kurkola(at)fhfinland.fi

3. REKISTERIN NIMI

Fatherheart Finland ry:n infokirjerekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Infokirjerekisteri toimii Fatherheart Finland ry:n infokirjeen tilanneiden henkilöiden yhteystietorekisterinä.

Rekisteri sisältää henkilöiden yhteystietoja Fatherheart Finlandille luovuttaneista luonnollisista henkilöistä.

– Fatherheart Finland ry:n tapahtumista ja toiminnasta tiedottaminen

– Kansainvälisistä Isän Sydän -tapahtumista tiedottaminen

– Muut vastaavat käyttötarkoitukset

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

yhteystiedot, kuten:

– etunimi ja sukunimi

– lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

– kansalaisuus

– puhelinnumero sekä sähköpostiosoite

– mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot

Arkaluontoisiksi katsottavien tietojen käsittely tapahtuu henkilön nimenomaisella suostumuksella

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilön oma ilmoitus (puhelimitse, kirjeitse, sähköpostilla, internetin kautta, henkilökohtaisesti yhdistyksen tapahtumissa tai muulla vastaavalla tavalla).

7. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuta suoramarkkinointitarkoituksiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Henkilön suostumuksella henkilötietoja voidaan luovuttaa kansainvälisen Isän Sydän -toiminnan tiedottamista varten seuraaville järjestöille: Fatherheart Ministries.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

ATK:n avulla käsiteltävät tiedot:

Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä anneta muille, kuin Fatherheart Finland ry:n työssään tarvitseville. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Järjestelmä on suojattu asianmukaisesti ja suojaustoimenpiteitä päivitetään tarvittaessa.

9. HENKILÖTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN / POISTAMINEN

Henkilön tiedot voidaan poistaa yhteystietorekisteristä henkilön pyynnöstä (puhelimitse, kirjallisesti, sähköpostilla tai nettisivujen kautta) tai yhteystiedon tarpeettomuuden – tai osoitetietojen vanhentumisen vuoksi. Henkilö pystyy myös itse päivittämään / poistamaan tietonsa infokirjerekisteristä.