TULKKAUS VIITTOMAKIELELLE

Fatherheart Ministries Isän Sydän -tapahtumissa

Isän Sydän -tapahtumiin ja -kouluviikkoihin osallistuva voi järjestää itselleen viittomakielen tulkin. Viittomakielen tulkkausta tarvitsevan on tärkeää heti ilmoittautumisensa yhteydessä tiedottaa asiasta myös tapahtuman järjestäjälle.

Erityisesti Isän Sydän -kouluviikot ja sen jälkeiset tapahtumat ovat hyvin merkittäviä osallistujalle ja siksi ne ovat vastuullisia tehtäviä myös viittomakielen tulkeille. Tapahtumien järjestäjänä edellytämme tulkilta seuraavia asioita:

1. Hän on tunnustava kristitty ja hänen vakaumuksensa ja elämänarvonsa perustuvat Raamattuun. 

2. Hän tuntee Raamatun ja pystyy käsittelemään sitä joustavasti ja siteeraamaan raamatunlauseita myös ulkomuistista.

3. Suomen kielen lisäksi hyvä englannin kielen taito on suotava, jotta tulkki pystyisi kääntämään suoraan englannin kielestä.

4. Hän on henkilökohtaisesti osallistunut Isän Sydän A-kouluviikkoon ja tuntee Fatherheart Ministries -järjestön pääopetukset ja pystyy välittämään kokonaissanoman osallistujalle.

5. Hänen tulee olla luotettava, kuten seurakunnan työntekijän, ja hänen tulee pystyä osallistumaan keskusteluihin, joissa käsitellään luottamuksellisia sielunhoitoon liittyviä asioita.

6. Hänellä tulee olla oman seurakuntansa suositus tehtävään.

7. Hän on sitoutunut olemaan mukana koko tapahtuman ajan.

Yhteys kouluviikon koordinaattoriin

Kun järjestät itsellesi viittomakielen tulkkausta, ota ensin yhteys kouluviikon koordinaattoriin ja sovi hänen kanssaan kaikista käytännön asioista, kuten tulkin osallistumismaksusta. Ennen kuin sovit viittomakielen tulkin kanssa asiasta, selvitä, että kyseinen henkilö on myös Fatherheart Finlandin hyväksymä kyseiseen tehtävään.

Katso yhteystiedot klikkaamalla tästä.